Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về:

– Chất lượng của các khóa học IELTS Defeating

– Trình độ các giảng viên của EL English Academy?

– Trình độ Giảng viên thực hành (Practice teacher) và đội ngũ Quản trị chất lượng chăm sóc học viên như nào?

– Chất lượng giáo trình cũng như phương pháp giảng dạy của giảng viên?

….còn rất nhiều vấn đề khác nữa.

Bạn hãy đến với EL English để được tư vấn, kiểm tra trình độ và học thử khóa học IELTS Defeating, tất cả đều miễn phí, để cảm nhận chất lượng đào tạo và dịch vụ tuyệt vời của EL English và thấy rằng mình đã lựa chọn EL English là một quyết định sáng suốt và không bao giờ hối hận.

Tất cả các học viên đến với EL English đều có thể học thử miễn phí trước khi quyết định tham gia học chính thức. EL English có thể tổ chức các buổi học thử riêng biệt hoặc học viên có quyền tham dự học thử tại tất cả các lớp còn chỗ trống.

Bạn gọi cho chúng tôi theo số điện thoại hoặc điền theo mẫu form để đăng ký học thử.