tumblrnfj3

Một số chú ý khi làm bài IELTS Writing

Sau khi tham khảo từ rất nhiều bài làm ở phần IELTS Writing của các thí sinh, IELTS Defeating đã tổng hợp lại một số những lưu ý quan trọng nhất và phổ biến nhất trong bài làm của các…