Lịch khai giảng khóa học IELTS Defeating Prefoundation

Lớp học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
IDF 13 19h - 21h Thứ 4- Thứ 7 2/11/2016

Lịch khai giảng khóa học IELTS Defeating foundation

Lớp học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
IDP 11 Thứ 3 (14h - 16h) Thứ 5 (14h - 16h) 10/11/2016
IDP 12 Thứ 3 (19h - 21h) Thứ 6 (19h - 21h) 01/11/2016

Lịch khai giảng khóa học IELTS Defeating 5.5+

Lớp học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
ID5.5 K9 Thứ 7 (19h - 21h) Thứ 4 (19h - 21h) 11/01/2017
ID5.5 K10 Thứ 3 (19h - 21h) Thứ 5 (19h - 21h) 10/01/2017
 

Lịch khai giảng khóa học IELTS Defeating 6.5+

Lớp học Thời gian học Khai giảng Đăng ký
ID 6.5+ K10 Thứ 4 - 6 (19h - 21h) 9/11/2016
 
0 Shares
Tweet
+1
Share