icon_writing_st

Plain English – Tiếng anh đơn giản

  Một trong những lầm tưởng của người học IELTS là khi viết luôn cố gắng nhồi nhét những từ nghe thật cao siêu và nhiều khi là… hiếm gặp mà quên mất rằng từ đó có thể không hợp…