Everyday-Idioms

[Ebooks] Everyday Idioms

Everyday Idioms – sách hay cho IELTS Speaking và giao tiếp thông thường. Như các bạn đã biết, để đạt được kết quả phần thi IELTS Speaking đòi hỏi người nói không chỉ trả lời lưu loát rõ ràng đủ…