Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

  Chúng ta hầu như ai cũng nằm lòng quy tắc, chủ ngữ số ít thì chia động từ dạng số ít, chủ ngữ số nhiều thì giữ nguyên động từ hoặc chi động từ dạng số nhiều. Nghe thì…

Ngữ pháp có quan trọng khi học IELTS ?

Ngữ pháp có quan trọng khi học IELTS ? Nói tiếng Anh cần những điều kiện gì ? Theo tôi, thứ nhất là phát âm, thứ hai là từ vựng và thứ ba là ngữ pháp. Một điều các bạn…