Category Archives: Grammar

Ngữ pháp tiếng anh có quan trọng khi học IELTS? Nói tiếng Anh cần những điều kiện gì? IELTS Defeating cho rằng kiềng ba chân của tiếng anh: thứ nhất là phát âm, thứ hai là từ vựng và cuối cùng là ngữ pháp. Một điều các bạn nên biết tất cả các điểm ngữ pháp đều quan trọng, các bạn cần trao dồi tất cả. Mình nêu ra những điểm cụ thể liên quan trực tiếp đến IELTS. Ngữ pháp IELTS không có bài thi riêng tuy nhiên nó lại đóng góp một phần rất quan trọng tới việc điểm phần nói và viết của bạn có cao hay không.

Các tiêu chí chấm điểm IETLS Writing và Speaking

Khi chấm 2 phần Writing và Speaking luôn dành 1 phần cho ngữ pháp.

STT Phần Writing Phần Speaking
1 Task Achievement / Response Fluency and coherence
2 Coherence and Cohesion Lexical Resource
3 Lexical Resource Grammatical Range and Accuracy
4 Grammatical Range and Accuracy Pronunication

 Nhìn phía trên ta có thể thấy được ngữ pháp chiếm 25% điểm số trong 2 kỹ năng nói và viết. Nếu tất cả 3 yếu tố còn lại trong mỗi kỹ năng bạn làm rất tốt nhưng ngữ pháp lại không chắc. Vậy nó sẽ kéo tổng điểm chung bài thi của bạn xuống. Để đạt được điểm cao hoặc ít nhất không mất điểm, thì việc cải thiện ngữ pháp của bạn là cần thiết. Nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn biết họ đánh giá ngữ pháp như thế nào để có phần tập trung chính xác nhất. Lời khuyên cho các bạn là hãy tập trung vào cải thiện:

1. Sử dụng đúng Word Form 3. Đa dạng cấu trúc sử dụng
2. Hiểu cách viết các cấu trúc câu phức tạp 4. Tránh các lỗi mắc phải

Ngữ pháp IELTS nói riêng và ngữ pháp tiếng Anh nâng cao nói chung, phần này sẽ giúp bạn biến câu tiếng Anh thông thường thành học thuật trong IELTS. Đồng thời là bí quyết dùng ngữ pháp IELTS Writing chuẩn. Cùng xem chi tiết các bài bên dưới nhé.