50 từ vựng cực chất về chủ đề Môi trường

Môi trường là chủ đề cực kì cơ bản trong IELTS Speaking. Để giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt cho chủ đề này, IELTS Deafeating sẽ giới thiệu cho các bạn tổng hợp các từ vựng về chủ đề Môi trường nhé.

 1. Environmental pollution: ô nhiễm môi trường
 2. Air quality: chấy lượng không khí
 3. Contamination: sự làm nhiễm độc
 4. to become extinct: Tuyệt chủng
 5. Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 6. to be under threat: Có nguy cơ tuyệt chủng
 7. Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 8. climate change: Thay đổi khí hậu
 9. Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 10. to die out: Tuyệt chủng
 11. Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
 12. endangered species: Danh sách các loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng
 13. Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt
 14. energy conservation: Bảo tồn năng lượng
 15. Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 16. environmentally friendly: (sản phẩm hoặc hành vi) thân thiện với môi trường
 17. Alternatives: giải pháp thay thế
 18. exhaust fumes: Khí thải từ phương tiện giao thông (chạy bằng xăng dầu)
 19. Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 20. flash floods: Trận lụt đột ngột
 21. Woodland/forest fire: cháy rừng
 22. fossil fuels: Nhiên liệu hóa thạch
 23. Deforestation: phá rừng
 24. future generations: Các thế hệ tương lai
 25. Gas exhaust/emission: khí thải
 26. to get back to nature: Sống gần gũi với thiên nhiên
 27. Carbon dioxin: CO2
 28. global warming: Sự nóng lên toàn cầu
 29. Culprit (of): thủ phạm (của)
 30. heavy industry: Ngành công nghiệp nặng
 31. Ecosystem: hệ thống sinh thái
 32. humanitarian aid: (hành động) viện trợ nhân đạo
 33. Soil erosion: xói mòn đất
 34. impact on: ảnh hưởng tới…
 35. Pollutant: chất gây ô nhiễm
 36. loss of habitat: Mất đi nơi cư trú
 37. Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 38. man-made disaster: Các thảm họa do con người gây ra
 39. Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 40. natural disaster: Các thảm họa tự nhiên (động đất, lũ lụt, bão,…)
 41. Preserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng sinh học
 42. the natural world: Thế giới tự nhiên
 43. Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 44. oil spill: Sự tràn dầu trên biển
 45. Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 46. Poaching: Săn bắn trộm (bất hợp pháp)
 47. A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước
 48. pollution levels: Các cấp độ ô nhiễm
 49. The ozone layer: tầng ozon
 50. wildlife conservation: Bảo tồn thú vật hoang dã

Chúc các bạn học tốt.

22 Shares
Tweet
+1
Share22