Hướng dẫn cách viết Introduction cho IELTS Writing Task 2

Trong bài thi viết IELTS có 2 tasks thì Task 2 sẽ dài hơn và chiếm nhiều điểm hơn so với Task 1. Tuy nhiên nhiều bạn gặp nhiều khó khăn ngay từ bước viết Introduction dẫn đến lãng phí nhiều thời gian và kết quả không tốt.
Thông thường đối với Task 2 phần mở đầu sẽ gồm 2 câu: 1 câu giới thiệu chủ đề bài viết và một câu trả lời câu hỏi đề bài một cách chung chung (Có 5 dạng chính: Opinion, Discuss, Discuss + Opinion, Problems + Solutions và 2-part Question). Mỗi dạng lại có một mẫu viết giới thiệu riêng

  Câu giới thiệu chủ đề bài viết

Câu này chúng ta sẽ viết lại phần dẫn đề trên câu hỏi, tuy nhiên các bạn sẽ không được chép y nguyên lại đề bài, vì phần đó không phải do các bạn tự viết ra nên giám khảo sẽ không cho điểm.
Cách tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho câu này chính là paraphrase lại câu hỏi. Để làm được thì không còn cách nào khác ngoài việc luyện viết lại các câu có sẵn sao cho giống hoặc có nghĩa tương đương thật nhiều.

Xem thêm

Tăng 1 – 1.5 điểm Writing trong 1 tháng cùng với khóa học IELTS Defeating Writing

Cách đa dạng cấu trúc ngữ pháp trong IELTS Writing Task 1

21 cấu trúc ngữ pháp đặc biệt cho IELTS Writing

Bộ tài liệu Grammar tự học từ cơ bản tới nâng cao

  Câu trả lời cho câu hỏi đề bài 1 cách chung chung

Câu này các bạn phải trả lời đúng vào câu hỏi đề bài đã đưa ra. Nếu đề bài ra dạng “agree or disagree” thì bạn phải trả lời rõ ràng trong câu này là bạn đồng ý hay không đồng ý.
Hãy cùng quan sát một số ví dụ dưới đây của thầy Simon đưa ra đề hiểu thêm về cách viết Introduction theo đúng chuẩn mực nhé

ĐỌC NGAY  Hướng dẫn các bước viết bài IELTS Writing Task 1

   Opinion

+ Quan điểm hoàn toàn
Đề bài: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?
Introduction: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.
+ Quan điểm 1 phần
Đề bài: When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?
Introduction: Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

   Discussion

Đề bài: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views.
Introduction: When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are benefits to getting a job straight after school, there are also good reasons why it might be beneficial to go to college or university.

   Discussion + Opinion

Đề bài: Some people regard video games as harmless fun, or even as a useful educational tool. Others, however, believe that videos games are having an adverse effect on the people who play them. In your opinion, do the drawbacks of video games outweigh the benefits?
Introduction: Many people and children in particular, enjoy playing computer games. While I accept that these games can sometimes have a positive effect on the user, I believe that they are more likely to have a harmful impact.

ĐỌC NGAY  Một số chú ý khi làm bài IELTS Writing

  Problems + Solutions

Đề bài: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.
Introduction: It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

  2-part Question

Đề bài: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?
Introduction: It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Vui lòng không sao chép nội dung đăng tại website khác.