10 cấu trúc câu giúp IELTS Writing “dễ như xơi kẹo”

Writing luôn là phần thi mà các sĩ tử luyện thi IELTS cảm thấy khó nhằn nhất. Mọi người đều biết, để “ăn điểm” Writing chúng mình cần sử dụng những cấu trúc câu phức tạp. Tuy nhiên, làm cách nào để sử dụng những cấu trúc này một cách đúng ngữ pháp, hợp ngữ cảnh giúp bài viết được giám khảo đánh giá cao thì không phải bạn nào cũng nắm được. Vì vậy, ngày hôm nay IELTS Defeating sẽ chia sẻ với các bạn 10 cấu trúc thông dụng nhất kèm ví dụ thực tế, giúp các bạn có thể vận dụng vào bài viết của mình, giúp cho IELTS Writing “dễ như xơi kẹo” nhé. 

  1. When S+V+O, S1+V1+O1

Ví dụ:  When languages die out, the cultures traditions disappear from this world too

  1. While S+V+O, S1+V1+O1

Ví dụ:  While a lot of students dropt out after a few years studying, others finish academic courses with exellent degrees.

  1. S+V+O, resulting in an increase/a decrease in + the number of something/the demand for something.

Ví dụ:  A lot of people move to big cities, resulting in an increase in the demands for living places, food and services in urban areas.

  1. S+V+O, giving rise to something

Ví dụ:   Advertisements bring people more choices on what they need to buy, giving rise to the consumer society

  1. By doing something, S + V + O

Ví dụ:  By spending a lot of money protecting minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.

  1. S+V+O, and this will +V+O.
ĐỌC NGAY  Viết câu trong Academic English- sai ở đâu, sửa cho đúng!

Ví dụ:  The number of private cars is increasing in Hanoi, and this will put a strain on its infrastructure.

  1. Instead of + Ving + O, S+V+O.

Ví dụ: Instead of driving cars or motobikes, people should use public transport.

Xem thêm:

ĐÁNH BẠI IELTS trở thành BẬC THẦY cùng với khóa học IELTS Defeating

Chia sẻ kinh nghiệm học IELTS đạt 7.5

Tôi đã đạt IELTS Listening 8.5 như thế nào?

  1. S+V+O. This allows/urges/encourage smth/smb to do smth (This will discourage smb from doing smth). 

Ví dụ: The utilisation of cheap labour helps companies to reduce the production cost. This allows business expansion.

  1. Compared to those who +S+V+O, S1+V1+O1

Ví dụ:  Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment choices.

  1. If S+V+O, S+V+O

Ví dụ:  If air travel is restricted, people would choose other means of transport such as buses and trains.

Chúc các bạn học tốt

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *