Hướng dẫn các bước viết bài IELTS Writing Task 1

Trong IELTS Wirting Task 1 chúng ta có 6 dạng bài là: Line graphs, Pie charts, Tables, Processes, Diagrams, Maps… Mục đích của dạng bài này là để kiểm tra khả năng dùng ngôn ngữ để miêu tả thông tin được đưa ra sẵn trong đề bài, miểu tả biểu đồ một cách khách quan và dùng từ diễn đạt các xu hướng một cách chính xác.

Xem thêm

Đăng ký học thử miễn phí khoá học IELTS Defeating – ĐÁNH BẠI IELTS trở thành BẬC THẦY

12 “Vũ khí bí mật” giúp bạn đạt điểm tối đa cho IELTS Writing Task 1

Bí quyết nâng điểm bài thi IELTS Writing

[Ebooks] 15 Days’ Practice for IELTS Writing

Phần trăm tỷ lệ các dạng đề thường gặp trong IELTS Writing Task 1 đã được thống kê như sau:

  • Table (bảng biểu): 32%
  • Line graph (biểu đồ đường) và bar graph (biểu đồ cột ngang): 18%
  • Pie chart (biểu đồ tròn): 16.5% · Diagram (giản đồ, lược đồ): 16%
  • Column graph (biểu đồ cột dọc): 15%
  • Process (quá trình sản xuất hay phát triển): 12%
  • Map (bản đồ): 6%
  • Combined charts (biểu đồ hỗn hợp): đây là dạng kết hợp hai biểu đồ cùng loại (2 biểu đồ cột) hoặc khác loại (1 biểu đồ cột một biểu đồ đường). Dạng đề này cũng rất phổ biến trong các đề thi IELTS Writing Task 1.

Cấu trúc một bài IELTS Writing Task 1 thường có 3 phần :

  • Introduction
  • Give an overview
  • Give the detail

Cách phân chia thơi gian làm bài
5 phút đầu: Ngay sau khi nhận đề bạn phải đọc và nắm chắc chắn được những yêu cầu của đề bài, phải hiểu được các đặc điểm chính nhất, nổi bật nhất của các biểu đồ sau đó bắt đầu viết mở bài bằng cách paraphrase câu hỏi (tức là viết lại câu hỏi ở thể khẳng định theo ngữ pháp và từ vựng kiểu khác)
5 phút tiếp theo: viết những đặc điểm chính nhất, chung nhất của biểu đồ trong khoảng 2 câu
10 phút cuối: miêu tả cụ thể các chi tiết trong biểu đồ và nên chia thành 2 đoạn
=> Cách viết phần Introduction
Phần này cần phải trả lời cho câu hỏi: bảng, biểu này nói về cái gì ? Để viết được một phần mở đầu nhanh gọn và đầy đủ, cách tốt nhất là chúng ta sẽ paraphrase lại đề bài.
Ví dụ :

ĐỌC NGAY  IELTS Writing – nên học giáo viên bản ngữ hay học giáo viên người Việt?

Đề bài: The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.
Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

5

Chúng ta có thể viết lại ngay một mở bài dựa trên đề bài đã cho như sau:
The line graph compares the fast food consumption of teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.
=> Cách viết Overview
Phần này chúng ta cần nêu ra bức tranh tổng quan của bảng biểu được cho. Các xu hướng chính và thay đổi chính được thể hiện như thế nào chứ không đi vào chi tiết. Thường thì phần này sẽ được viết thành 1 đoạn văn ngắn gồm 2 câu.
Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.
=> Cách viết Detail paragraphs
Trong phần này thông thường chúng ta sẽ chia ra làm 2 đoạn, mỗi đoạn khoảng 3 đến 4 câu. Khi viết chi tiết chúng ta cần lấy số liệu, thông tin trực tiếp từ hình, biểu đồ có sẵn. Một phương pháp hữu ích có thể sử dụng đó là phương pháp nhóm thông tin. Phần này giám khảo sẽ chấm khả năng IELTS Writing của bạn dựa trên những nhóm thông tin. Những thông tin nào có điểm tương đồng với nhau sẽ nhóm vào 1 nhóm, các dữ liệu khác nhau nhóm vào 1 nhóm. Chúng ta có thể xem ví dụ dưới đây:
In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40.
Đoạn 1 phần này tập trung vào mặt hàng “Fish and Chips”, không nhất thiết bạn phải tránh nhắc tới các mặt hàng khác, bạn có thể nêu ra để so sánh nếu đề bài có yêu cầu Đoạn 2 sẽ tập trung vào các mặt hàng còn lại
In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then levelled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers as the occasions they were eaten increased sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding that of fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Vui lòng không sao chép nội dung đăng tại website khác.