Tổng hợp 13 dạng đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 1)

Cấu trúc câu đảo ngữ là một cấu trúc ngữ pháp không thể thiếu trong các bài thi IELTS cũng như trong các kỳ thi TOELF, TOEIC hay trong giao tiếp hằng ngày ở các môi trường nói tiếng Anh. Vì vậy, để đạt được band điểm cao trong kỳ thi IELTS thì bạn cần nắm vững các cấu trúc câu đảo ngữ cũng như biết cách áp dụng các cấu trúc này trong bài nói và bài viết của mình để ghi điểm với giám khảo chấm thi bằng kiến thức của mình. Trong bài viết này IELTS Defeating sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các cấu trúc đảo ngữ chính trong tiếng Anh và giúp bạn “đánh bại” IELTS dễ dàng hơn nhé.

ielts-writing

Câu đảo ngữ: là dạng câu có động từ (hoặc trợ động từ) đứng trước chủ từ.

Dạng 1: đảo ngữ với no/not

No/Not + N + Auxiliary + S + V (inf)

VD: I didn’t mention a word about the incidence that night.

=> Not a word did I mention about the incidence that night.

Xem thêm:

Đăng ký học thử miễn phí khoá học IELTS Defeating – đánh bại IELTS

Tổng hợp 13 dạng đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 2)

Những cụm collocation giúp bạn đạt 7.0 IELTS Speaking – chủ đề describe a person

Tự học IELTS Speaking từ A-Z : Pronunciation (phần 5)

Dạng 2: Đảo ngữ với các phó từ chỉ tần suất (rarely/hardly/little/seldom/never/often …)

Rarely/hardly/little/… + Auxiliary + S + V (inf)

VD: Rarely do I see her with a friend.

Little did I know my words got around so quickly.

ĐỌC NGAY  Chia sẻ cuốn sách Longman English Grammar Practice

Never have I ever seen such a stunning scenery.

Very often does a college student have financial problem.

Dạng 3: đảo ngữ với các phó từ chỉ nơi chốn

Adverb + V + S

VD: Inside the box sits a cat.

On the sky fly a flock of birds.

Here comes the train.

Dạng 4: đảo ngữ với các phó từ chỉ phương thức

Adverb + Auxiliary + S + V (inf)

VD: Confusingly did he look at me.

Beautifully did she dance.

Dạng 5: đảo ngữ với cụm từ chứa only (only later/ only once/only when/ only with/ only by V-ing, …)

Only … + Auxiliary + S + V (inf)

VD: Only in the winter do I enjoy hot chocolate.

Only then did we realize that she had gone up stairs.

Only in that way can the family afford a new truck.

Dạng 6: đảo ngữ với cụm từ chứa no (in no way/ for no reason/under no circumstances/ on no condition.no longer/ on no account …)

Phrase + Auxiliary + S + V (inf)

VD: No longer is she a member of the group.

At no time will you receive your English certification.

For no reason would she turn her back on me.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *