Tại sao phải học note-taking?

Hầu hết mọi người đều có thói quen nghe và bắt key word trong bài listening cho nên chúng ta nghe một cách khá thụ động – tức là chờ bao giờ bắt được từ khóa mới ghi vào. Vậy…