Intensive-IELTS-Listening

[Ebooks+Audio] Intensive IELTS Listening

Như các bài viết trước IELTS Defeating đã chia sẻ cho độc giả các tài liệu về IELTS Reading, Writing, Speaking. Tiếp đến bài viết này, IELTS Defeating xin chia sẻ tài liệu luyện Listening đó là cuốn Intensive IELTS…