Chuỗi series luyện phát âm trên youtube cực hay

Ngữ âm là một trong ba nền tảng quan trọng nhất bên cạnh từ vựng và ngữ pháp để giúp học tốt tiếng anh nói chung và IELTS nói riêng. Nhằm giúp các bạn nâng cao khả năng phát âm, IELTS Defeating giới thiệu với bạn series với 33 phần về phát âm. Đảm bảo khi bạn luyện thành thạo 33 phần này thì khả năng phát âm của bạn cực tốt, rất giống như người bản xứ. Dưới đây là danh sách 33 phần, mời các bạn tham khảo:

Xem thêm

Tăng nhanh đim Speaking cùng vi khóa hc IELTS Defeating Speaking

11 website học và luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

Kênh youtube luyện IELTS Speaking hiệu quả

1. Introduction to Intonation :

2. Intonation: Making lists in English :

3.Expressing Surprise :

4.Requesting Clarification or Repetition:

5. Expressing Unfinished Thoughts with Your Voice:

6. Asking a wh-question:

7.Stress and Rhythm

8.Transforming Verbs in Everyday Speech

9.Introduction: Pronunciation of Contracted Verbs | “Have” & “Will”

Shoulda, Woulda, Coulda

10.Connected Speech: Consonants + Consonants

11.Consonant + Vowel Connected Speech

12.h-deletion in Connected Speech

13.Connected Speech & Linking

14.[t], [d] or [Id]? | “-ed” Past Tense

15.3 Sounds of the Plural “s” in English: [s], [z] or [ɪz]

16.”sh” [ʃ] vs.”ch” [tʃ] | English Pronunciation Lesson

17.[w]-insertion

18,/t/ + /r/ = [tʃ] “ch”

19.[y]-insertion

20:Consonant Clusters

21.”Whaddya” (what + do + you)

22.American Accent Training – T + N

23.American Accent Training – N+T = Silent T:

24.L and R
P1: https://www.youtube.com/watch?v=uv84Gu2hH-4
P2: https://www.youtube.com/watch?v=2cmmBS0f5X4

25.English “TH” Pronunciation Practice for Real Natural English! ( âm này nhìu bạn phát âm sai )

ĐỌC NGAY  Hướng dẫn học 17 âm câm trong tiếng anh

26:Pronunciation: ɪ, ɚ r, d, ð TH, f, æ, n, t, k & icebreaker

27.Pronunciation: th (ð), f, i, ɪ, z, g, ʊ, d, r with icebreakers

28:Learn To Blend!

29.How to Pronounce Contractions:

30.How to Reduce ‘THAT

31.Reduction: the word AT

32.How to Say “Are You Sure?”

33.DO and DOES Reduction

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *